http://stat-grp.se/sv/page/about

Om Statistiska Konsultgruppen

Professional statistics within time

Statistiska Konsultgruppen har mer än 30 års erfarenhet från statistik i kliniska studier och medicinsk forskning. Vår erfarenhet av forskningsprojekt är inte bara djup utan även bred; från studier om sällsynta sjukdomar med några få patienter till stora epidemiologiska studier. Huvudandelen av våra kunder är företag som utvecklar läkemedel och medicintekniska produkter samt medicinska forskare vid högskola och universitet.

Vi vill hjälpa forskarna

Vår verksamhet kretsar kring att bistå forskare och företag med vår expertis, och har erfarenhet från varje fas av ett projekt, från planering till publikation. Från vårt kontor i Göteborg bistår vi både på distans och på plats.

Bland våra tidigare kunder har vi forskare från Örebro universitetssjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus och Göteborgs universitet.