Våra tjänster

Detta är våra mest efterfrågade tjänster men vi anpassar vårt stöd efter varje kunds behov. Kontakta oss gärna för att få veta mer.

Kliniska Studier
I kliniska prövningar, fas I-IV, erbjuder vi tjänster för alla uppgifter inom statistik och datahantering enligt gällande myndighetskrav och bestämmelser. Den statistiska rapporten med alla tabeller, figurer och listor tillhandahåller vi inom några veckor efter clean file. Med gedigen erfarenhet från submissions till FDA/EMEA välkomnar vi även internationella kunder. Läs mer

Statistik inom Medicinsk Forskning
Under planeringsstadiet hjälper vi till med försöksdesign, stickprovsberäkning, randomisering och val av kontrollgrupp. Statistiska Konsultgruppen har två huvudkompetenser: att välja den mest effektiva och korrekta statistiska metoden och utföra analysen samt att presentera resultatet i tabeller och figurer som är redo för tryckpressen. Vi hjälper också till med att skriva statistiska metoder och resultat samt att besvara frågor från tidskrifters granskare. Läs mer

Statistiska konsultationer
Vi erbjuder statistisk konsultation och rådgivning för projekt, exempelvis rörande val av statistisk metod eller försöksplanering. Konsultationen blir en diskussion där vi besvarar de frågor som finns och förklarar vad som är viktigt statistiskt för det aktuella projektet. Om man inte är bekant med statistisk programvara kan vi senare utföra analysen, alternativt ge tips och korta skräddarsydda kurser på hur man implementerar den aktuella analysen i SAS eller SPSS.

Skriv ut
Mail: mail@stat-grp.se
stat-grp.se
Tel: (+46) 709 63 36 13