Statistik inom Medicinsk Forskning

Vi kan hjälpa er med all datahantering och alla statistiska beräkningar i era medicinska forskningsprojekt. Vi har mer än 30 års erfarenhet från alla typer av forskningsprojekt; från studier om sällsynta sjukdomar med några få patienter till stora epidemiologiska studier.

Försöksplanering och dimensionering
Under planeringsstadiet diskuterar vi mål och syfte med studien och hjälper er med studiedesign och skriver alla statistiska delar av projektplanen. Vi använder SAS software för beräkning av studiestorlek.

Randomisering och Val av Kontrollgrupp
Vi har utvecklat sofistikerade program för balansering av viktiga variabler vid randomisering (optimal allokering, minimering), för både små och stora kliniska studier. Dessa randomseringsmetoder balanserar studiearmarna för flera prediktorer samtidigt. Vi har standardiserade randomiseringsprocedurer för de flesta designs. I vissa studier behövs en kontrollgrupp. Vi har lång erfarenhet av hur man väljer kontrollgrupp och hur man allokerar försökspersoner genom individuell eller grupp-matchning för att uppnå balans mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen gällande kön, ålder och andra viktiga variabler.

Statistisk Analys och Presentation av Resultat
Vi hjälper er att välja den effektivaste korrekta statistiska metoden för varje analys. Vi har gedigen kunskap om alla varianter av parametrisk och icke-parametrisk statistik, såsom tidsberoende Cox-modeller, Poisson-modeller, logistiska regressionsmodelller, generella linjära modeller, "Mixed Models" och metaanalyser. Våra analysprogram skrivna i SAS software genererar kompakta lättlästa tabeller och figurer som är färdiga att användas direkt i artiklar. Vi hjälper också till med att skriva statistiska metoder och resultatdelen av artiklar. Vi har medverkat i artiklar publicerade i medicinska tidsskrifter med högsta renommé.

Granskning av Medicinska Artiklar
Vi kan hjälpa er med statistisk granskning av er artikel före insändande för snabbare godkännande. Vi granskar även externa artiklar för att kontrollera statistiska metoder. Om er artikel kommer tillbaka med statistiska frågor från granskarna hjälper vi till reda ut dessa.

Undervisning i Statistik
Vi undervisar i både generell och specifik medicinsk statistik. Utbildningen kan skräddarsys till just era behov.

Skriv ut
Mail: mail@stat-grp.se
stat-grp.se
Tel: (+46) 709 63 36 13